1. Informationspligt på hjemmesiden

​Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:
(disse vilkår SKAL accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger)

  • ​​at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail ml@laiderz.dk eller telefon: 40754801
  • ​at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign.
  • ​at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
  • ​at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.​
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
  • ​at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
  • ​at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,
  • ​at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),.og
  • ​at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk