Vinter ekstra

Det er i orden at salte banerne og også bruge de-icing, MEN husk at spule græstæppet godt, når vinteren er forbi, så saltet ikke bliver siddende.

Hvis man fjerner sne ved at skubbe det foran en maskine, så vær obs på, at man skal indstille materiellet til at være 5 cm over græstæppet OG at sneen bliver meget tung, hvilket kan trække i græstæppet og forårsage at linjerne trækkes skæve. De kan IKKE rettes ud igen senere. Det er således en stor risiko man løber. Græstæppet kan også blive trukket fra hinanden i samlingerne, hvis sneen/materiellet er meget tung. Dette kan limes, HVIS tæppet kan trækkes tilbage.. ofte umuligt. I så fald må et extra stykke indsættes og det vil kunne ses.

​Nogle bruger sneslynge, men pas på at granulatet ikke forsvinder med sneen. Det er omkostningsfyldt at få nyt granuat i banen og kan kun køres i ved min. 5 plus grader. I den mellemliggende tid kan banen tage skade og græsset lægge sig fladt og blive glat, når granulatet ikke er der til at støtte sammen med sandet.

Det allerbedste og sikreste er at aflyse, når der ligger sne..

Se i øvrigt manualen herunder eller ring med spørgsmål:

Marianne Laiderz Mobil 4075 4801, Trine 4129 6143 eller
Ásvald Simonsen Mobil 2674 5420

Vedligeholdelses manual for 3. generations kunstgræs

1.0 Præventive foranstaltninger:

Alle former for organisk materiale, som for eksempel løv, grene, jord og lignende vil med tiden forringe, banens kvalitet. Det er derfor vigtigt,, at dette løbende fjernes fra banen. Organisk materiale vil med tiden, blande sig med gummigranulatet og dette vil resultere i, at gummiets egenskaber bliver forringet og banen vil blive hård. Det er også vigtigt at holde banen fri for tape, cigaretskod, strømpetape og andre ting, som kan kastes fra sig,på banen.

​Foranstaltninger:

  • Der bør placeres støvlebørster ved omklædningsrummene.
  • Rygning og brug af åben ild er forbudt på banen, der bør sættes skilte op. - - Affald på banen skal undgås, der bør sættes skraldespande op.
  • Der må IKKE benyttes støvler med stålknopper. Der skal benyttes støvler med faste knopper.
  • Der må ikke komme glasskår på banen.

Der skal ikke benyttes køretøjer på banen med et hjultryk over >0,5kg/cm2.
Alle skader skal omgående udbedres for at forhindre, at skaderne bliver større.
Ætsende kemikalier, olie og lignende må ikke benyttes på banen.
- Ved påfyldning af brændstof på baneudstyr, må dette gøres udenfor kunstgræsarealet.

​2.0 Daglig vedligeholdelse:

Affald og løse genstande fjernes jævnligt. Indsamlingen bør gøres med kost, da dette samtidig fordeler gummien. Pletter fjernes med en blanding af fedtopløsende vaskemiddel, blandet med lunkent vand. Ved vanskelige pletter, kan man benytte en blanding med salmiak, prøv først på et lille felt. Pletter af blæk, olie, asfalt, maling eller lignende, kan fjernes med mineralsk terpentin.

​Dette bør ikke gøres for tit. Tyggegummi fjernes, når det er tørt ved at klippe det bort eller med frysespray.
Dyre ekskrementer kan være et problem. For at fjerne det, foreslår vi en blanding af lige dele varmt vand og destilleret eddike.

Ved yderkanterne kan der sjældne gange forekomme ukrudt. Ukrudtet må aldrig hives op. Det kan skade underlaget. Ukrudt skal derimod fjernes med ukrudtsmidler - det kan naturligvis ikke brædes væk, da græsset og gummi så vil smelte..

​Overslæbning​

- Når banen er ny, kan man med fordel overslæbe 2 gange om ugen. 1 gang med slæbebørsten og 1 gang med nylonbørsten.
Overslæbningen skal foregå i cirkulære bevægelser, fra yderkanten og ind mod midten af banen.
Det anbefales, at man dagligt børster straffesparksfeltet, da der er en tendens til, at der er stor slitage på dette felt og det er vigtigt, at gummiet børstes tilbage igen/jævnes ud, da der ellers slides hul i græstæppet.
Det samme gør sig gældende omkring hjørneflagene.

Slæbebørsten fordeler gummien - Nylonbørsten fordeler og børster græsfibrene op igen. - Efter cirka 3 måneder. vil det være nok at overslæbe banen 1 gang om ugen, dog altid afhængigt af banens brug. Skift mellem slæbebørsten og nylonbørsten efter behov.

3.0 Udbedring af skader

  • Under garantiperioden skal alle skader på kunstgræsset og linjerne, udbedres af leverandøren.
  • Kunstgræsset kan være lagt direkte oven på et stødabsorberende underlag og det er vigtigt, at eventuelle skader limes sammen og IKKE til græsset.
  • Gennemgå nøje samlingerne 1 gang om måneden. Hvis der opdages åbne samlinger i græsset, må man kontakte leverandøren for udbedring.
  • Der må ikke køres med truck eller store maskiner/biler på kunstgræsset uden, at der er lagt plader eller lignende oven på græsset, da dette ellers ville medføre, at kunstgræsbelægningen bliver vredet og får skader. Dels på grund af det alt for store tryk, dels på grund af brug af servostyring.
  • Sne fjernes med en 4-hjulstrukket traktor udstyret med lavtryksdæk. Der bør benyttes sneslynge. Den påsatte sneslynge SKAL have påmonterede ski eller hjul, sådan at der bliver en afstand på 2-3 cm ned til kunstgræs tæppet. Sneplov må ikke benyttes. Ved brug af sneplov vil det medføre, at sneen bliver skubbet foran ploven og let kan medføre forskydninger i kunstgræstæppet og derved skæve linjer.

Ved fjernelse af det sidste lag sne kan man benytte en roterende børste. Børsten skal have påmonteret hjul for at kunne justere arbejdshøjden således, at børsten kun når overkanten af kunstgræsset, ikke helt ned i tæppet. Dette er vigtigt, for ikke at fjerne gummi-granulatet på banen og skade græsset. Hvis man salter, når det kolde vejr er på vej, kan det tilstoppe drænene – nogle bruger derfor Chlorcalcium, som skulle være bedre. Vil man være helt sikker, er det klogeste dog at lade sneen smelte af sig selv og lukke banen imens.

Hvis man vil rydde sne er det ABSOLUT PÅKRÆVET, at snerydningen bliver gjort på tværs af banen.

Dette på grund af samlingerne i kunstgræsset, som skal følges.
OBS at små skolebaner kan være lavet på langs, så læg mærke til det.