2.552 m2 Stobitan SC 15 mm. Banen ligger i 5363 Ågotnes.